Leiderschap in een Agile Transformatie

Case
Management Consultancy
Stedin is een netbeheerder die bezig is met de volgende stap in hun Agile transformatie. De organisatie streeft naar een BusDevOps-aanpak, waarbij vooral de business een prominentere rol zou moeten krijgen. Stedin heeft een nieuw digitaal werkmodel ontwikkeld en heeft onze hulp ingeschakeld om de managementteams bewust te maken van de impact van deze transformatie op het leiderschap binnen de organisatie. Deze klantcase belicht voornamelijk het aspect van leiderschap.

Uitdaging

Stedin heeft te maken met verschillende uitdagingen:

  • Binnen Stedin zijn er te veel prinicipes (zoals Lean, Agile, HR Leiderschap en SAFe) om te begrijpen.
  • Het is onduidelijk wat deze principes precies betekenen voor de mindset, houding en het gedrag van managers en managementteams.
  • Het is niet helder hoe deze principes kunnen worden toegepast in een omgeving waarin zowel Lean als Agile wordt gewerkt, en welke veranderingen daarvoor nodig zijn.

 

Management Consultancy overleg

Aanpak

Om deze uitdagingen aan te pakken, hebben we in samenwerking met een Lean Black Belt-trainer van Stedin een op maat gemaakt programma ontwikkeld. Dit programma richt zich op het beïnvloeden van het gedrag en de mindset van de managers en de managementteams.

Daarnaast hebben gebaseerd op de bestaande principes een negental Lean Agile Leadership Stedin principes ontworpen.

Resultaat

Het IT-managementteam diende als pilotgroep voor het programma en heeft daadwerkelijk ander gedrag laten zien. De mindset van het team is nu meer gericht op een wendbare omgeving en beslissingen worden genomen op basis van consent in plaats van consensus. Men is zich bewust van het belang van voorbeeldgedrag. Dit blijkt onder andere uit het besluit van de CIO om geen e-mails meer buiten werktijd te sturen, om zelf het goede voorbeeld te geven. Daarnaast is ook de toon van de e-mails richting medewerkers veranderd.

Nog bedankt voor je hulp de afgelopen maanden, zeker ook in de voorbereidingen en uitvoering van de Lean Agile Leadership trainingen met het MT IT. We hebben er veel van geleerd en we zullen er ook aan blijven werken!”

Philip van der Zande CIO