SAFe Transformatie bij Marel

Case
Prowareness-P-symbool
Michelle Hermsen Agile Consultant & Transformation Lead
25 oktober 2023
Management Consultancy - Dionne van der Nat, Bas van Lieshout en Steven van den Brink
Marel staat wereldwijd bekend als een leider in voedselverwerking en bedient vier markten: vis, vlees, pluimvee en plantaardig/dierenvoeding. Om deze positie te behouden is het voor hen essentieel om de doorlooptijd van initiatieven te verkorten, sneller te reageren op interne en externe veranderingen en vanuit IT de organisatie optimaal te blijven ondersteunen. Vanuit Prowareness Consultancy hebben wij Marel hierbij geholpen.

Aanpak

Ons doel was om IT producten 10% sneller te leveren en de geleverde waarde met 10% te verhogen.  Daarbij was het belangrijk dat de medewerkerstevredenheid zou toenemen.

Dit is hoe we te werk zijn gegaan:

 • We hebben, in overleg met de klant, gekozen voor een evolutionaire transformatie strategie.
 • We zijn proefondervindelijk te werk gegaan waardoor we snel konden bijsturen om de doelen te behalen.
 • We hebben het transformatieteam begeleid bij het maken en bijstellen van de roadmap, evenals het trainings- en coachingsplan.

Concreet hebben we de volgende stappen ondernomen:

 • We introduceerden Agile Portfolio Management (LPM) om organisatiebreed prioriteiten, behoeften en capaciteit op elkaar af te stemmen en waar nodig bij te sturen. 
 • We zijn gestart met  ART's voor betere alignment met gebruikersorganisatie, focus en optimale ondersteuning vanuit de IT organisatie. 
 • We hebben coaching en training gegeven aan teams en individuen om de kennis en vaardigheden van Agile teams en hun rollen te verbeteren.
 • Waar nodig hebben jullie Agile rollen tijdelijk ingevuld, zodat Marel de tijd had om geschikte invulling te regelen.

Resultaat

De samenwerking tussen Prowareness en Marel heeft tot diverse positieve resultaten geleid.

 • Er is overeenstemming bereikt over ontwerpprincipes als uitgangspunt voor inrichting van een IT organisatie die de doelen optimaal ondersteunt.
 • Er is een toekomstvisie opgesteld voor de IT-organisatie richting 2027.
 • De inrichting van Agile Portfoliomanagement staat in hoofdlijnen.
 • Er is helderheid over de rol en verantwoordelijkheden van projectmanagers in de rol van Epic Owner in een hybride situatie.
 • Er is meer begrip van 'slicing' en andere methoden om nieuwe Agile teams te verbinden met projectmanagement.
 • De vaardigheden van Agile teams en individuen in specifieke Agile rollen zijn verbeterd. 
 • De betrouwbaarheid van IT en transparantie over de delivery is verbeterd binnen de ingevoerde ART, door betere alignment tussen alle stakeholders over ambities, mogelijkheden en prioriteiten.
 • Er is advies gegeven over hoe verder te gaan met de transformatie.

Vragen over deze klantcase?

Michelle vertelt je er graag meer over

06 27 32 17 99