Van nearshoring naar gezamenlijk eigenaarschap

Case
Coen Timmer-van Gaalen
Coen Timmer-van Gaalen Management Consultant
14 september 2023
Management Consultancy - Dionne van der Nat, Bas van Lieshout en Steven van den Brink
Lely werkt al jaren samen met een Turkse partner aan de software voor haar melkrobots en heeft hen nu als softwarepartner geïntegreerd in haar eigen structuur. Hierbij is gekozen om de softwareontwikkeling integraal te organiseren in multidisciplinaire teams die verantwoordelijk zijn voor zowel ontwikkeling als beheer van de software (feature teams). Wij hebben Lely geholpen met het organiseren van deze teams.

Aanpak

Hoewel er enige mate van Agile werkwijze was, waren er uitdagingen zoals technologie-georiënteerde teams en traditionele aansturing.

Om deze uitdagingen aan te pakken, hebben wij Lely geholpen bij het integreren van hun softwarepartner in hun organisatie. Vervolgens hebben we de softwareontwikkeling gereorganiseerd in multidisciplinaire feature teams. Deze teams hebben we zorgvuldig gestructureerd rond vijf kernprocessen die direct relevant zijn voor de eindklant: Melken, Voeden, Gezondheid, Voortplanting en het My Lely Portal.

Een belangrijk kenmerk van deze transformatie was de zelfsturing van de teams. Ze kregen de autonomie om zelf te bepalen welke software-aanpassingen nodig waren, waardoor het traditionele management voor taakverdeling overbodig werd. Dit leidde tot een scherpere focus op klantwaarde, met teams die volledig betrokken waren bij het vertalen van klantvraagstukken naar concrete softwareoplossingen.

We hebben ook een cruciale rol gespeeld bij het bevorderen van teamcohesie. Zo organiseerden we een unieke teamvormingsweek waarin alle medewerkers fysiek werden samengebracht. Dit werd gevolgd door een PI-planning die elke 12 weken wordt herhaald, waarbij teams hun doelen en taken voor de komende periode vaststellen.

Ten slotte hebben we een verschuiving in leiderschapsstijl geïmplementeerd. Onder onze begeleiding nam het lijnmanagement een dienende rol aan, gericht op het ondersteunen van teams in plaats van hen taakgericht aan te sturen. Dit nieuwe model van dienend leiderschap, gecombineerd met een grotere betrokkenheid van stakeholders, heeft Lely in staat gesteld om sneller en efficiënter software van hoge kwaliteit te leveren.

Management Consultancy Bas Veraf

Resultaat

Het concrete resultaat van de veranderingen die we tot stand hebben gebracht bij Lely kan als volgt worden samengevat:

  • Integratie van partners

Lely heeft haar Turkse software development partner volledig geïntegreerd in haar eigen organisatie.

  • Nieuwe teamstructuur

Softwareontwikkeling is nu georganiseerd in multidisciplinaire feature teams, gericht op vijf primaire processen: Melken, Voeden, Gezondheid, Voortplanting en My Lely Portal.

  • Zelfsturende teams 

Teams hebben nu de autonomie om zelf beslissingen te nemen over software-aanpassingen, waardoor traditioneel management voor taakverdeling overbodig is geworden.

  • Verbeterde efficiëntie en focus

Door alle relevante kennis en expertise samen te brengen, zijn teams nu volledig betrokken bij het vertalen van klantvraagstukken naar software. Dit heeft geleid tot minder overhead, minder verkeerde interpretaties en een scherpere focus op waarde-toevoegende functionaliteit.

  • Verhoogd werkplezier

Er is een merkbare toename in het werkplezier binnen de teams, en de vroegere "wij-zij" mentaliteit is vervangen door gezamenlijk eigenaarschap.

  • Betrokkenheid van stakeholders

Stakeholders zijn nu integraal betrokken bij het ontwikkelproces, wat leidt tot een hogere klanttevredenheid en minder verrassingen achteraf.

  • Snellere time-to-market

Door deze veranderingen kon de time-to-market van de softwareontwikkeling aanzienlijk worden verkort.

  • Dienend leiderschap

Het management heeft nu een dienende rol, gericht op het ondersteunen van teams en het creëren van een optimale werkomgeving.

  • Teamvorming op locatie

Door teams fysiek samen te brengen voor teamvorming en planning, is er een sterk gevoel van eigenaarschap en commitment ontstaan.

  • Organisatorische aanpassingen

Er zijn significante veranderingen doorgevoerd in de organisatiestructuur en rollen binnen Lely, met een verschuiving van verantwoordelijkheden en een nadruk op dienend leiderschap.

Deze resultaten markeren een significante transformatie in de manier waarop Lely software ontwikkelt en samenwerkt met haar partners, wat leidt tot verbeterde efficiëntie, tevredenheid en productiviteit.

Vragen over deze klantcase?

Coen vertelt je er graag meer over

06 12 60 32 65
Coen Timmer-van Gaalen