Onze aanpak

Van strategie naar praktijk

Verwacht geen dik adviesrapport maar een werkbaar plan dat we samen stap voor stap uitvoeren.

Management Consultancy Overleg Gezamelijk Laptop

We stemmen de strategie af en brengen deze samen tot leven

We gaan aan de slag met strategische wendbaarheid. Oftewel: versnelling en kortere doorlooptijden realiseren, zodat je eerder de markt op kan dan concurrenten. Een fijne werksfeer creëren zodat medewerkers én klanten meer tevreden zijn. We maken of verfijnen de plannen en werken samen aan het daadwerkelijk realiseren hiervan. Want pas bij implementatie blijkt hoe goed een plan eigenlijk is. Dit doen we op een incrementele, iteratieve manier door het proces aan te pakken. Zodat de strategie echt gaat leven binnen de organisatie en jouw organisatie kwalitatief resultaat kan leveren.

Structuur en cultuur

Maatwerk aanpak

We helpen bij diverse uitdagingen op het gebied van organisatiestructuur en -cultuur. In welke fase of sector je ook zit. Daarbij beginnen we altijd vanuit jouw vraag. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Hoe krijgen we de doelen van verschillende afdelingen op één lijn?
  • Wat voor gevolgen hebben de keuzes die we maken?
  • Hoe houden we controle als teams autonoom gaan werken?
  • Hoe kunnen we de verantwoordelijkheden goed in kaart brengen? 
  • Hoe zorgen we dat medewerkers meer tevreden zijn?

We werken niet met standaardoplossingen: we gaan altijd op zoek naar de best passende aanpak. We zorgen dat we grip krijgen op de situatie door inzicht en transparantie. En zetten zo snel mogelijk stappen, passend bij jouw strategie en de dagelijkse praktijk binnen jouw organisatie.

Vertel ons jouw uitdaging
Management Consultancy Overleg Dichtbij

Continu proces

Voor de vertaling van jouw strategie naar de praktijk doorlopen we drie stappen.

Visie en scope bepalen

We werken altijd vanuit ‘het probleem’. Wat wil je precies veranderen? Hoe ver gaan we? En waar wil je naartoe? Via een kort maar krachtig assessment brengen we de startsituatie in kaart. Van daaruit adviseren we een passende veranderstrategie. Want verandering komt alleen tot stand als medewerkers voelen dat het nodig is.

We helpen met vragen als: Hoe communiceer je deze urgentie? Hoe krijg je mensen aan boord? Daarbij kijken we vooral ook wat bij de cultuur past: werken we via het management, gaan we voor een ‘big bang’ of pakken we het juist meer experimenteel aan?

Vraag gratis organisatiescan aan

Denken én doen

We maken een concrete bouwschets: hoe gaat het proces binnen de organisatie er in de dagelijkse praktijk uitzien? Hierbij stellen we een roadmap op met praktisch uitvoerbare stappen. Oftewel: een werkbaar plan waar je iets mee kan.

Je kan hier vervolgens zelf mee aan de slag of we begeleiden je bij de implementatie. Dit doen we op een incrementele, kortcyclische manier, waarbij we elke drie maanden herijken. Zitten we nog op de juiste koers? Welke nieuwe stappen brengen jouw organisatie nóg verder?

Zet een van onze consultants in

Meten en borgen

Een transformatie is een complex, dynamisch proces. Hoe weet je dan of het goed gaat? Dit maken we inzichtelijk door de voortgang te meten. Zo weet je of jouw organisatie daadwerkelijk klant- en medewerkervriendelijker wordt én of je sneller en effectiever werkt. Zien we ruimte voor verbetering? Dan adviseren we hoe je nog verder kunt optimaliseren.

Daarnaast richten we ons op het borgen van de veranderingen in het proces. Dit doen we door jouw medewerkers op te leiden via onze Prowareness Academy of door nog verder de diepte in te gaan op thema's als Agile Leiderschap en Agile HR.

Bekijk overzicht expertises

“We lagen continu in de clinch met Sales en de Product Managers. We waren te langzaam of zij leverden niet de juiste requirements aan. Nu maken we de keuzes samen en is het geen ‘hullie tegen zullie’ meer.”

CIO Organisatie

Aan de slag met wendbaarheid?

Rijnse bespreekt een mogelijke aanpak voor jouw organisatie.

06 50 16 14 79
Rijnse Onland Prowareness

De diepte in op specifieke thema's?

Van Agile HR tot Agile Leiderschap
Management Consultancy overleg