Lean

expertise

Lean management helpt organisaties zo efficiënt mogelijk te werken door verspilling te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan werkzaamheden die niet direct toegevoegde waarde leveren voor de klant.

Lean management - Rijnse Kelly

Waarom Lean?

Lean management is volledig ontwikkeld met de klant als middelpunt. Door klantbehoeften centraal te stellen, kunnen inefficiënties vroegtijdig worden geïdentificeerd en aangepakt. Lean maakt gebruik van een "pull"-systeem, waarbij productie en werkzaamheden alleen plaatsvinden als er vraag naar is. Dit zorgt voor een continue flow en streeft naar perfectie door middel van kleine, stapsgewijze verbeteringen. Het resultaat? Verbeterde kwaliteit, kortere projectduur en lagere kosten.

Hoe werk ik Lean?

Lean-principes

Maar hoe maak je een organisatie Lean en hoe werkt dat? Dit kan alleen als de hele organisatie hetzelfde gedachtegoed deelt en consistent werkt volgens de Lean-principes. Deze principes vormen de ruggengraat van alle activiteiten en beslissingen binnen de organisatie.

Door Lean te omarmen, richt iedereen zich op het creëren van maximale klantwaarde, het elimineren van verspilling, en het continu verbeteren van processen. Het implementeren van Lean vraagt om betrokkenheid en toewijding van alle medewerkers, evenals een cultuur van samenwerking en voortdurende innovatie. Alleen zo kan Lean echt tot zijn recht komen en de organisatie naar een hoger niveau tillen.

Collega's in gesprek

Puntsgewijs

 1. Waarde

  Waarde draait om het centraal stellen van de klant. Het is essentieel om altijd zoveel mogelijk waarde voor de klant te creëren.

 2. Waardestroom

  De waardestroom gaat over het in kaart brengen van de huidige processen en activiteiten en het identificeren van welke hiervan wel en geen klantwaarde toevoegen. Dit kan worden gedaan door een Value Stream Map uit te voeren.

 3. Flow

  Flow richt zich op het elimineren van gevonden verspillingen, zodat alleen de activiteiten en processtappen die waarde toevoegen overblijven.

 4. Pull

  Pull betekent dat, wanneer de verspillingen zijn geminimaliseerd, producten alleen worden geproduceerd wanneer de klant hierom vraagt. Dit voorkomt nieuwe verspilling.

 5. Streven naar perfectie

  Dit principe draait om continu verbeteren. De organisatie hoeft niet perfect te zijn, maar moet wel voortdurend streven naar verbetering en leren elke dag een stukje beter te worden.

Verschillende niveaus van Lean

Binnen Lean zijn er verschillende gradaties op managementstijl niveau, aangeduid met kleuren, vergelijkbaar met de banden in judo. De niveaus variëren van Yellow Belt tot Black Belt. Net zoals een beginner in judo een gele band draagt en een ervaren judoka een zwarte band, zo vertegenwoordigen de kleuren binnen Lean de mate van kennis en ervaring.

De verschillende gradaties zijn:

 • Yellow Belt
 • Orange Belt
 • Green Belt
 • Black Belt

Wat is het verschil tussen deze niveaus? Elk niveau staat voor een diepere kennis en vaardigheid in Lean-principes en -toepassingen.

lean-belt-prowareness-agile-academy

Lean niveaus

Wat zijn de verschillen tussen de verschillende gekleurde banden?

Yellow Belt

De Yellow Belt legt de basis voor Lean door de fundamentele principes en technieken te leren. Dit niveau dient als opstap naar hogere niveaus.

Bekijk ons trainingsaanbod

Orange Belt

Na het leggen van een goede basis, ga je door naar de Orange Belt. Op dit niveau breid je je kennis verder uit en leer je hoe je deze in de praktijk kunt toepassen.

Bekijk ons trainingsaanbod

Green Belt

De focus ligt op het effectief samenwerken binnen een projectteam. Je leert hoe je de geleerde theorie toepast op grotere projectgroepen om succesvolle resultaten te bereiken. Bij onze Lean Green Belt training worden alle Belts behandeld, waardoor je een solide basis legt en kunt doorgroeien naar het Lean Black Belt niveau.

Bekijk ons trainingsaanbod

Black Belt

De laatste stap in de Lean training is de Black Belt. Op dit niveau leer je hoe je transitieprogramma's binnen een bedrijf opzet en Green Belts ondersteunt.

Bekijk ons trainingsaanbod
Applying Professional Scrum training door Prowareness Academy deelnemers

Lean trainingen

Vragen over Lean? Wil je weten wat voor jou werkt? Neem contact met ons op

Martijn helpt je graag verder!

06 - 15 27 22 22
Martijn Ham