Scrum

expertise

Scrum is een Agile-methodologie waarbij teams in korte sprints werken om waarde toe te voegen. Het bevordert samenwerking, flexibiliteit en continue verbetering.

Applying Professional Scrum training door Prowareness Academy deelnemers

Wat is Scrum?

Scrum is een populair Agile framework voor productontwikkeling. Het richt zich op het sneller leveren van waarde door in korte sprints te werken. De cross-functionele teams bestaan uit een Scrum Master, een Product Owner en een Development Team. Samen leveren zij elke sprint een nieuwe, werkende versie van het product op, die getoetst kan worden in de markt en bij stakeholders. Met een Scrum bord wordt de status van taken visueel weergegeven, waardoor iedereen de voortgang kan volgen.

Het Scrum Bord

De kracht van Scrum

Het Scrum bord helpt teams bij het werken in sprints en is verdeeld in drie kolommen: to do, doing en done. Taken beginnen in to do, worden verplaatst naar doing, en eindigen in done met behulp van post-its.

Scrum richt zich op het snel leveren van waarde en het verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van teams. Door in sprints te werken, kunnen teams continu feedback verzamelen en bijsturen op basis van marktontwikkelingen. Een gedeeld Sprint Goal zorgt voor samenhang en duidelijke richting, wat uitgebreid wordt behandeld in onze Scrum Trainingen.

Bekijk ons trainingsaanbod
Expert Scrum Mastery training door Prowareness Academy

Het Scrum Team

Het Development Team bestaat uit drie tot negen professionals die een werkend product opleveren aan het einde van elke sprint.

Scrum Master

Als Scrum Master faciliteer je het team, de Product Owner en stakeholders, waarbij je ervoor zorgt dat het scrumproces soepel verloopt.

Trainingen voor jou

Product Owner

Als Product Owner maximaliseer je productwaarde, beheer je de Product Backlog, en communiceer je duidelijk met stakeholders en het team.

Trainingen voor jou

Development Team

Het Development Team bestaat uit drie tot negen professionals die samen verantwoordelijk zijn voor het opleveren van een werkend product.

Trainingen voor jou

Scrum of scrums

Coördinatie tussen teams

Een Development Team bestaat meestal uit drie tot negen professionals, maar soms is een groter team nodig voor een groot project. In zulke gevallen komt Scrum of Scrums in beeld. Hierbij worden meerdere afzonderlijke teams samengesteld die aan hetzelfde project werken, zonder het oorspronkelijke team te vergroten.

Elk team wijst een vertegenwoordiger aan die deelneemt aan de Scrum of Scrums meetings. Deze vertegenwoordigers coördineren de samenwerking tussen de teams en zorgen voor een gezamenlijke aanpak van het project.

Eline en deelnemers training

Scrum Values

Om als Scrum Team optimaal te presteren, zijn bepaalde kernwaarden essentieel. Deze worden ook wel de Scrum Values genoemd: Focus, Respect, Openness, Commitment en Focus.

Puntsgewijs

 1. Focus

  Focus betekent werken met duidelijke, specifieke doelen, waardoor obstakels sneller verdwijnen.

 2. Respect

  Zorg ervoor dat het team in balans is door te weten wat ieders sterke en zwakke punten zijn. Zo ontstaat er respect en kan er persoonlijk gereageerd worden.

 3. Openness

  Met openheid en transparantie wordt ervoor gezorgd dat feedback voor verbetering ten alle tijden mogelijk is.

 4. Commitment

  Commitment betekent duidelijke doelen stellen, zodat elke teamlid precies weet wat hun verantwoordelijkheid is.

 5. Courage

  Eerlijk zijn naar iedereen binnen je team vereist moed, evenals het aanspreken van anderen.

Scrum meetings

Binnen het Agile werken met het Scrum framework vinden verschillende meetings plaats. Deze meetings bieden structuur en zijn gericht op het waarborgen van kwaliteit. Alle Scrum meetings zijn getimeboxed, hebben een specifiek doel en dragen bij aan de oplevering van een werkend product.

 • Sprint planning
 • Daily stand-up
 • Sprint Review
 • Sprint Retrospective
Grafisch Faciliteren training door Prowareness Academy

Sprint Planning

Tijdens de Sprint Planning legt de Product Owner uit welke taken of User Stories er op de Product Backlog staan, zodat iedereen ze begrijpt. Vervolgens kiest het Development Team welke User Stories ze oppakken, verdeelt deze in behapbare subtaken van maximaal één dag en maakt een plan van aanpak. De gedefinieerde subtaken worden op het Scrumboard geplaatst onder 'to do'.

Daily Stand-up

De Daily Stand-up vindt dagelijks op hetzelfde tijdstip plaats en duurt maximaal 15 minuten. Tijdens deze meeting bespreekt het team wat er de komende 24 uur op de planning staat.

Sprint Review

Aan het einde van elke Sprint vindt de Sprint Review plaats. Bij deze meeting zijn alle stakeholders aanwezig om feedback te geven. Deze feedback wordt gebruikt om de Product Backlog te verbeteren. Op basis van de Product Backlog worden de taken voor de volgende sprints bepaald.

Sprint Retrospective

De Sprint Retrospective wordt altijd gehouden na de Sprint Review. Tijdens deze meeting wordt besproken wat goed ging, wat beter kan en wat er anders kan worden gedaan om het proces te verbeteren en problemen te voorkomen. De Sprint Retrospective is essentieel voor het vormen van een effectief team en draagt bij aan continue verbetering.

De Scrum Guide

Het Scrum Framework

Ken Schwaber en Jeff Sutherland, de bedenkers van het Scrum framework, hebben de richtlijnen van dit Scrum samengevat in de Scrum Guide. Hierin wordt Scrum uitvoerig beschreven, inclusief het Scrum Team, de Scrum meetings en de Scrum values.

Download de Scrum Guide
Collega's in gesprek
Applying Professional Scrum training door Prowareness Academy deelnemers

Gerelateerde trainingen

Unleashing Potential

Ontwikkel jezelf en volg een training bij de Prowareness Academy

Agile Academy

Vragen over Scrum? Wil je weten wat voor jou werkt? Neem contact met ons op

Martijn helpt je graag verder!

06 - 15 27 22 22
Martijn Ham