Wat is Scrum?

Blog
Nadia Durinck
Nadia Durinck
19 april 2023
Nikita en Kirsty - Scrum Werken
Scrum is een manier van werken die past binnen het Agile-gedachtegoed. Het houdt in dat je flexibel moet kunnen omgaan met veranderingen in wensen, eisen of omstandigheden. Door Scrum te gebruiken, kun je voortdurend nieuwe producten leveren of bestaande diensten verbeteren. Het Scrum Team werkt zelfsturend, wat zorgt voor efficiëntie en effectiviteit. Taken en verantwoordelijkheden zijn duidelijk verdeeld, waardoor er minder gedoe is en het ontwikkelproces versnelt. Door deze manier van werken kun je meer waarde leveren en kunnen teamleden fijner samenwerken.

Alle voordelen op een rijtje:

  • Jouw team werkt beter en effectiever samen.
  • Je krijgt meer waarde voor je geld (optimale ROI).
  • Je levert voortdurend nieuwe producten of verbeteringen aan diensten op.
  • Je hebt altijd inzicht in de voortgang van het project.
  • Je werkt alleen aan wat nodig is en vermijdt verspilling.
Scrum Sessie

Scrum in het kort 

Scrum Team

Een Scrum Team bestaat uit één Scrum Master, één Product Owner en Developers. Er zijn geen sub-teams of hiërarchieën binnen een Scrum Team. Scrum Teams zijn cross-functioneel, wat betekent dat de leden alle vaardigheden hebben die nodig zijn om waarde te creëren. Het team is zelfsturend en richt zich op één doel, het product goal.

Product Owner

De Product Owner bepaalt wat er opgepakt wordt en in welke volgorde. Hij of zij houdt nauw contact met de stakeholders om te achterhalen wat zij belangrijk vinden. Vervolgens stelt hij of zij een lijst met taken op, ook wel bekend als 'User Stories'. Het team schat gezamenlijk de benodigde capaciteit en tijd voor elke User Story in. De User Stories worden regelmatig besproken met zowel de stakeholders als het hele team, zodat het team betrouwbare inschattingen kan maken. De Product Owner houdt de voortgang van het project in de gaten en beslist wat er in de volgende fase moet worden gedaan. De Product Owner zorgt ervoor dat het project op koers blijft en dat er iets wordt gemaakt waar de stakeholders blij van worden.

Scrum Master

De Scrum Master faciliteert het team. Hij of zij houdt elke werkdag een zogenaamde ‘Daily Scrum’-meeting. Deze meeting wordt ook wel ‘Daily Stand-up’ genoemd en duurt maximaal 15 minuten. Ieder teamlid beantwoordt de volgende drie vragen: Wat heb ik gedaan? Wat ga ik doen? Tegen welke problemen loop ik aan? Deze dagelijkse check-in zorgt voor een soepele samenwerking tussen teamleden en uitwisseling van kennis.

Sprints

Het Scrum raamwerk is een iteratief proces. Er wordt gewerkt in korte ontwikkelperiodes van twee tot maximaal vier weken, die ook wel ‘Sprints’ worden genoemd. Iedere Sprint wordt een werkend product opgeleverd. Doordat er in korte iteraties wordt gewerkt, kunnen belanghebbenden snel zien hoe het project vordert. Hierdoor blijven de belangen van de organisatie en het ontwikkelteam beter op elkaar afgestemd.

Development Team

Het Development Team bestaat uit drie tot negen professionals die aan het einde van elke Sprint een werkend product opleveren. Het Development Team bepaalt zelf hoe het werk georganiseerd wordt, wat zorgt voor optimale efficiëntie en effectiviteit binnen het team.

.

Prowareness Scrum Framework
Scrum Framework

Heldere doelen

In het Scrum-raamwerk draait alles om het stellen van duidelijke doelen. Door dagelijks en op Sprint-basis doelen te stellen, kan het team zich flexibel organiseren en samenhang creëren. De betrokkenheid van de opdrachtgever bij het stellen van de doelen zorgt ervoor dat verwachtingen goed op elkaar aansluiten en dat de doelen haalbaar zijn. Dit resulteert in een efficiënt en effectief ontwikkelproces waarbij de focus ligt op het leveren van waardevolle producten en diensten.

Transparantie, de sleutel tot succes

Bij Scrum heb je aan het einde van het project het product dat je voor ogen had en nodig had. Tijdens elke Sprint wordt het team geëvalueerd, zowel intern als met de stakeholders, wat feedback en openheid bevordert. Dit leidt tot meer productiviteit omdat belemmeringen regelmatig worden besproken en opgelost.

 

Aan de slag met een Scrum werkwijze?

Aan de slag met een Scrum werkwijze?

Kelly vertelt je over onze aanpak.

+31 6 50161496
Kelly Ducroix