Scrum in een notendop

Blog
Dames staan bij whiteboard
Een organisatie gaat of is aan het Scrummen. Een hoop begrippen komen voorbij die kunnen zorgen voor verwarring. Wat houdt deze manier van werken nu precies in? In deze blog wordt de basis naar voren gebracht over het gedachtegoed Agile en het Scrum raamwerk, geïnspireerd door de Scrum Guide. Wat is Scrum nu precies?

Agile is een gedachtegoed die uitgaat van onder andere Transparantie – Waarde voor de klant maximaliseren – Kort cyclisch werken en continu verbeteren. Scrum is een manier waarop dit gedachtegoed in praktijk kan worden toegepast. Scrum is een raamwerk waarmee een ontwikkelteam aan de slag kan gaan om met een Agile werkwijze een product te ontwikkelen. ‘Transparantie – Inspectie – Adaptie (aanpassing)’ zijn de 3 pilaren waar Scrum om draait. Maak transparant waar je mee bezig bent, inspecteer samen het resultaat (zoals teamontwikkeling) en pas zaken aan waar nodig. Maar waar bestaat dit raamwerk nu eigenlijk uit?

Scrum Master

3 Rollen

  • Product Owner: verantwoordelijk voor de Product Visie, voor ‘wat’ er gebouwd wordt en het maximaliseren van de waarde van het product voor klanten en de organisatie;
  • Scrum Master: verantwoordelijk voor het (Scrum) proces en continu verbeteren;
  • (Development) Team: verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het product (of in Scrum termen; realiseren van het ‘done’ increment), en daarmee de ‘hoe’.

5 Events

Sprint

Een periode van 1-4 weken waarin werk wordt gepland, uitgevoerd, gereviewd en verbeterd. Iedere Sprint heeft een Sprintdoel waar naartoe wordt gewerkt;

Sprint Planning

Een meeting om samen een plan te maken voor de komende Sprint. De Product Backlog Items (PBI’s) worden vertaald in taken waarmee het team aan de slag kan gaan. Meestal worden ‘User Stories’ gebruikt als PBI’s (werk uitgeschreven in begrijpbare taal ter grootte van 1 tot 5 dagen werk) Daarnaast wordt er een Sprintdoel opgesteld;

Daily Scrum

Een dagelijks terugkoppelmoment waarin het Development team binnen 15 minuten tijd (timebox) hun uitgevoerde werk van de afgelopen 24 uur bespreekt en een plan maakt voor de komende 24 uur. De voortgang ten opzichte van het Sprintdoel wordt beoordeeld.

Sprint Review

Een event waarin het Scrum Team het resultaat van de Sprint transparant maakt en presenteert aan stakeholders. Tijdens de Review krijgen de stakeholders zicht op het resultaat, kunnen hier vragen over stellen en input geven voor toekomstige sprints. Zij leveren input aan de Product Owner over wat de meeste waarde oplevert vanuit hun perspectief.

Sprint Retrospective

Tijdens de Retrospective wordt de samenwerking en het proces van de afgelopen Sprint in kaart gebracht. Doel hiervan is continu verbeteren. Na deze sessie neemt het team 1 tot 3 verbeteracties mee naar de volgende Sprint om mee aan de slag te gaan.

Refinement

Dit is geen officieel Scrum event, maar is in Scrum een veel gebruikt continu proces dat 5-10% van de Sprinttijd in beslag neemt. Tijdens Refinement wordt werk op de Product Backlog besproken, verkleind en omgezet in af te ronden ’Product Backlog Items (PBI’s) waar het team mee aan de slag kan gaan in toekomstige Sprints. Deze PBI’s kunnen beschreven worden als een ‘User Story’. Een User Story is een template waarmee je in begrijpelijke taal, vanuit klantperspectief beschrijft wat een klant wil bereiken. Het doel van refinement is om zo’n 2 tot 3 Sprints aan ‘ready items’ op de Product Backlog te krijgen, zodat het team nooit zonder werk komt te zitten.

3 Artifacts (tastbare producten)

Product Backlog

De Product Backlog is ‘eigendom’ van de Product Owner en wordt in nauwe samenwerking met de stakeholders bijgehouden. Op de Product Backlog staan wensen (items) waaraan gewerkt zal worden in de komende periode, geordend op basis van o.a. waarde, inspanning, risico’s en afhankelijkheden. De Product Backlog maakt inzichtelijk waar het team in toekomstige Sprints mee aan de slag kan gaan. Wanneer Items hoger op de Product Backlog staan, dan zijn deze vaak duidelijker, nauwkeuriger en beter beschreven. Bovenaan de Product Backlog staan vaak kleinere Items, verder naar beneden staan vaak grotere Items.

Sprint Backlog

De Sprint Backlog is ‘eigendom’ van het Development Team, en wordt gemaakt tijdens de Sprint Planning op basis van de ordening van de Product Backlog. Op de Sprint Backlog staan de onderwerpen waar het Development Team gedurende de huidige Sprint aan zal gaan werken met de daarbij behorende taken erachter.

Increment

Het Increment is het uiteindelijke product dat is opgeleverd in de Sprint en welke wordt getoond en besproken met de stakeholders tijdens de Sprint Review.

Definition of Done (DoD)

Net als Refinement is de Definition of Done ook geen officieel onderdeel van Scrum. Wel wordt het vaak gebruikt als checklist die moet worden afgevinkt wanneer het team een Product Backlog Item heeft afgerond. Dingen als “testen”, “documentatie” en “reviews” staan hier onder andere op. Is de Definition of Done niet 100% afgerond? Dan is het werk ook niet af.

Alle bovenstaande onderdelen zijn hieronder in een praatplaat terug te vinden.

Scrum Basis Scrum in een notendop

Hoe ziet dit er in praktijk samengevat uit?

Scrum Teams, bestaande uit een Product Owner (verantwoordelijk voor het ‘wat’), Scrum Master (verantwoordelijk voor procesverbetering) en een aantal Development Teamleden (verantwoordelijk voor het ‘hoe’) werken in Sprints van 1 tot 4 weken samen om ‘done’ product Increments op te leveren. In deze tijd wordt werk verricht die bijdraagt aan een afgesproken Sprintdoel. Aan het einde van de Sprint wordt dit resultaat transparant gemaakt voor de Stakeholders tijdens de Sprint Review, waarvoor de Product Owner verantwoordelijk is. Deze Sprint Review is het moment voor de stakeholders om duidelijkheid te verkrijgen, vragen te stellen en invloed uit te oefenen op de ordening van de Product Backlog. Na deze Review vindt vaak direct aansluitend de Sprint Retrospective plaats, waarvoor de Scrum Master verantwoordelijk is, waarin onder andere het proces en de samenwerking van de afgelopen Sprint transparant worden gemaakt en besproken, waarna acties worden geformuleerd die als verbeterslag kunnen werken tijdens de volgende Sprint. Op deze manier maakt het team een continue groei mee.

Een nieuwe Sprint sluit direct aan op de voorgaande Sprint, er zit dus geen tijd tussen Sprints. De Sprint Planning is de eerste meeting in een Sprint, waarin de Product Backlog onder de aandacht wordt gebracht bij het gehele team en wordt werk relatief ten opzichte van elkaar geschat om zo te achterhalen hoe complex het pakket aan werk (Product Backlog item) is voor het gehele team. Gedurende de Sprint Planning haalt het Development Team Items vanaf de Product Backlog naar de Sprint Backlog, met als doel om deze in de Sprint af te ronden. Er worden vervolgens taken toegevoegd aan de Sprint Backlog Items waarvan het Development Team weet wat er moet gebeuren om dit af te ronden.

Gedurende de Sprint vindt de Daily Scrum plaats. Het woord zegt het al, dagelijks komt het team samen om in een timebox van 15 minuten de voortgang van het Sprint doel besproken. Op deze manier is het team met regelmatig op de hoogte van elkaar.

Aan de slag met een Scrum werkwijze?

Bekijk zijn aanbod

Aan de slag met een Scrum werkwijze?

+31 6 50161496
Kelly Ducroix