Analyse onthult obstakels in waardestroom en stakeholders

Case
Steven Profiel Vierkant
Steven van de Brink Management Consultant
14 april 2023
Management Consultancy Bas Dichtbij
Deze telecomprovider was al een tijdje bezig met de overstap naar een Agile werkwijze. Om de voortgang van deze verandering te meten, hebben zij ons ingeschakeld om een transformatie assessment uit te voeren. Het doel van dit assessment was om inzicht te krijgen in de knelpunten in de waardestroom en de interacties met belangrijke stakeholders. Hierdoor kon de transformatie beter worden afgestemd en het doel van het toekomstige traject worden verduidelijkt.

Uitdaging 

De uitdaging voor deze organisatie was om de voortgang van hun transitieproces naar een Agile werkwijze te meten en knelpunten in de waardestroom en interacties met belangrijke stakeholders op te sporen. Het doel was om de transformatie beter af te stemmen en het doel van het toekomstige traject te verduidelijken.

Management Consultancy Overleg Gezamelijk Laptop vragend

Aanpak

Om scherp te krijgen wat er precies speelde binnen de waardestroom hebben we gebruik gemaakt van kwalitatief onderzoek in de vorm van interviews, observaties en deskresearch. Hiermee hebben we de knelpunten in de waardestroom en de uitdagingen van de klant in kaart gebracht.

Interviews

Om een evenwichtig beeld van de situatie te krijgen hebben we 11 semi-gestructureerde interviews afgenomen. Hierbij hebben we een vragenlijst gehanteerd, maar ook voldoende ruimte overgelaten om dieper in te gaan op specifieke onderwerpen. Voor de interviews hebben we belangrijke rollen binnen de waardestroom en key-stakeholders uitgenodigd. Hierbij zijn meerdere personen die dezelfde rol vervullen gelijktijdig geïnterviewd om meerdere invalshoeken op dezelfde thema’s te verkrijgen. ​

Observaties

Om de dynamiek en interacties te ervaren hebben we verschillende events bijgewoond.​

Desk research

Belangrijke documenten zijn meegenomen in de analyse om het totaal beeld zo compleet mogelijk te maken.

“Fijn om hier gezamenlijk naar de samenwerking binnen de waardestroom te kunnen kijken, omdat we er in de dagelijkse hectiek niet aan toekomen”

Resultaat

We hebben de waardestroom en stakeholders geanalyseerd en dit waren onze observaties:

  • De afstand tussen de business en de verschillende teams in de waardenstroom leidde tot een klant-leverancier verhouding, die de samenwerking verstoorde.
  • De jaarlijkse planning cyclus van deze organisatie droeg niet bij aan de prestaties van de waardenstroom.
  • De scope van de waardenstroom was te complex om maximaal te benutten. ​

Deze problemen werden veroorzaakt door diverse factoren, zoals onbenutte expertise in verschillende afdelingen, lange wachttijden, weinig flexibiliteit om in te spelen op de vraag van klanten en hoge druk op verschillende teamleden.

Advies

Het assessment heeft gezorgd voor een gemeenschappelijk beeld van de huidige situatie en draagvlak om deze veranderingen door te voeren. Het eenduidige uitgangspunt dat uit het assessment is gekomen, kan gebruikt worden als basis voor de integratie van de veranderingen.

Vragen over deze klantcase?

Eddy vertelt je er graag meer over

06 31013852
Eddy Profiel Vierkant