Zouden we Agile rollen moeten formaliseren?

Blog
Lianne Blondeau Agile Coach
20 september 2023
Kelvin bij een whiteboard
Agile methodologieën hebben projectmanagement en productontwikkeling getransformeerd, waarbij flexibiliteit en aanpasbaarheid voorop staan. Echter, de formalisering van Agile rollen blijft debat uitlokken onder agile coaches en leiderschap. Tijdens de laatste Hardware Roundtable bij Prowareness doken we in het ietwat minder hardware-specifieke onderwerp: het formaliseren van Agile rollen en de uitdagingen die dit met zich mee kan brengen. In dit artikel zal ik de waardevolle inzichten die we hebben opgedaan delen.

De waarde van toegewijde Agile rollen

Tijdens de Roundtable lag de focus voornamelijk op de rol van Scrum Master en Product Owner. Agile transformaties komen in alle vormen en maten. Soms wordt het ingeluid met een 'big bang', inclusief volledige reorganisaties en een nieuwe manier van werken die vanaf dag één wordt verwacht. Of het kan een meer geleidelijke transformatie zijn, van boven naar beneden of van beneden naar boven, wat het proces soepeler maakt, maar mogelijk ook vager. Vooral in dit laatste geval kan het formaliseren van de Agile rollen uitdagend zijn.

Voordat ik verder ga, wil ik benadrukken dat een toegewijde (oftewel fulltime) Scrum Master-rol niet hetzelfde is als een geformaliseerde Scrum Master-functie. De persoon die de rol vervult, kan nog steeds officieel een ontwikkelaar, ingenieur, teamleider of transformatiemanager zijn.

De echte voordelen ontdekken voorbij functietitels

Ik geloof dat veel Agile-professionals de waarde begrijpen van toegewijde rollen voor Scrum Masters en Product Owners. Deze rollen vereisen specifieke vaardigheden, kennis en expertise die kunnen verschillen van die van ontwikkelaars, ingenieurs, enz.

Stel je een ingenieur voor die de rol van Product Owner heeft gekregen. Hun verantwoordelijkheid is om de productbacklog te prioriteren en te beheren en beslissingen te nemen namens de klant. Echter, als ingenieur hebben ze misschien een sterke neiging naar technische uitmuntendheid en kunnen ze functies of verbeteringen prioriteren die meer in lijn liggen met hun technische expertise dan met de behoeften van de eindgebruikers of klanten.

Door toegewijde individuen in deze rollen te hebben, kunnen organisaties ervoor zorgen dat deze vaardigheden en verantwoordelijkheden de juiste aandacht en focus krijgen.

Uitdagingen voor teams of organisaties

Dus de oplossing lijkt eenvoudig. Creëer twee extra functies in de organisatiestructuur die de rol van Scrum Master en Product Owner vertegenwoordigen. Echter, vooral in kleinere teams of organisaties met beperkte middelen, kan het praktischer zijn om teamleden meerdere rollen te laten vervullen.

Het is cruciaal om de voor- en nadelen af te wegen en te begrijpen hoe dit je team en organisatiedynamiek kan beïnvloeden.

Binnen grotere organisaties die nog niet (volledig) agile zijn, begrijpen de HR-afdeling of het hoger management misschien niet de waarde van deze functies en wijzen ze het voorstel daarom eenvoudigweg af. Of als ze de waarde wel begrijpen, zijn ze misschien nog steeds terughoudend om deze verandering te accepteren, omdat het definitiever aanvoelt dan waar ze zich prettig bij voelen.

De rol van leiderschap in Agile transformaties

De rol van leiderschap is cruciaal bij het stimuleren van succesvolle Agile transformaties. Het hoger management moet Agile principes omarmen, actief de adoptie van Agile rollen ondersteunen en het goede voorbeeld geven. Helaas stagneert wendbaarheid soms op een bepaald niveau, met een hoger management dat te gefocust is op het halen van deadlines en het vasthouden aan traditionele watervalpraktijken. Om deze uitdaging te overwinnen, moeten we nauw samenwerken met het leiderschap en hun diepgaand begrip van Agile methodologieën en hun voordelen bevorderen. Het betrekken van leiderschap bij trainingen, workshops en voortdurende scholing helpt een cultuur van Agile leiderschap te creëren die de hele organisatie doordringt.

Functietitels afstemmen op Agile rollen

Het afstemmen van functietitels op Agile rollen gaat verder dan louter semantiek; het gaat om het bevorderen van een gedeeld begrip van de verantwoordelijkheden en functies die bij elke rol horen. Wanneer functietitels de ware aard van Agile rollen nauwkeurig weerspiegelen, maakt dit heldere communicatie mogelijk, stelt het verwachtingen vast en bevordert het de adoptie van een Agile mindset onder medewerkers. Deze afstemming zorgt ervoor dat iedereen hun specifieke rollen begrijpt, hun verantwoordelijkheden kent en de noodzakelijke Agile praktijken omarmt voor een succesvolle implementatie. Door de verbinding tussen functietitels en Agile verantwoordelijkheden te benadrukken, kunnen organisaties duidelijkheid vergroten, samenwerking bevorderen en individuen in staat stellen effectief bij te dragen aan hun teams.

Praktische strategieën voor rolimplementatie

Om de uitdagingen aan te gaan die geassocieerd zijn met Agile rollen, laten we deze praktische strategieën overwegen:

Bevorder uitgebreid begrip

Bied trainingen, workshops en voortdurende scholing aan om ervoor te zorgen dat managementteams een diepgaand begrip hebben van Agile en Scrum rollen. Door hen uit te rusten met kennis, worden ze in staat gesteld om hun teams effectief te ondersteunen en te begeleiden gedurende de Agile transformatiereis.

Geef het goede voorbeeld

Als Agile coaches en managers moeten we Agile principes en praktijken belichamen in ons eigen werk. Wendbaarheid omarmen op alle niveaus van de organisatie en openlijk ervaringen, uitdagingen en successen delen, creëert een cultuur die Agile werkwijzen waardeert en ondersteunt. Door het goede voorbeeld te geven, worden teams aangemoedigd om Agile rollen van harte te omarmen.

Stel groeipaden vast

Definieer duidelijke groeipaden voor Agile rollen binnen de organisatie. Dit biedt individuen een gevoel van carrièreprogressie en bevordert een ondersteunende omgeving voor Agile professionals. Het aanmoedigen van continu leren, vaardigheidsontwikkeling en specialisatie in Agile rollen versterkt niet alleen de capaciteiten van individuen, maar versterkt ook de waarde van Agile binnen de organisatie.

Zorg voor uitvoerend sponsorschap

Het hebben van een sponsor in het hoger management die de adoptie van Agile praktijken bepleit, is cruciaal. Een uitvoerend sponsor kan de nodige ondersteuning, middelen en invloed bieden om de Agile transformatie vooruit te helpen. Hun sponsorschap helpt weerstand te overwinnen, silo's af te breken en ervoor te zorgen dat Agile initiatieven worden geprioriteerd en geïntegreerd in de strategische doelen van de organisatie.

Communiceer Agile ambities

Articuleer de Agile ambities van de organisatie en stem ze af op bredere bedrijfsdoelen. Communiceer regelmatig het doel en de waarde van Agile praktijken, zodat iedereen begrijpt hoe wendbaarheid bijdraagt aan het succes van de organisatie. Deze transparante communicatie bevordert een gedeelde visie en toewijding aan Agile principes.

Conclusie

Ter afsluiting, het debat over de formalisering van Agile rollen in de hardware-industrie biedt waardevolle inzichten en overwegingen. Hoewel specifieke rollen zoals Scrum Masters en Product Owners unieke vaardigheden en expertise met zich meebrengen, kan het implementeren van geformaliseerde rollen uitdagingen met zich meebrengen, vooral in kleinere teams of organisaties met beperkte middelen.

Om deze uitdagingen te navigeren, is het cruciaal dat leiderschap een centrale rol speelt, Agile principes omarmt, functietitels afstemt op Agile rollen en een cultuur van samenwerking bevordert.

Hoe stimuleert jouw organisatie de formalisering van Agile rollen? Voel je vrij om je gedachten en ervaringen te delen in de reacties.

Laten we samen de toekomst van wendbaarheid in de hardware-industrie vormgeven door deel te nemen aan open discussies en de evoluerende aard van Agile methodologieën te omarmen.

Community

Prowareness Meetups

Roundtables & Talks
Frank van der Veer bij Claus