Wat is Agile Manufacturing?

Blog
Mirelle Vink
Mirelle Vink Agile coach
3 juni 2024
Mirelle Vink Agile Manufacturing
Agile, bekend van softwareontwikkeling en vaak geassocieerd met Scrum, blijkt ook waardevol in de maakindustrie. Het gaat niet alleen om snelle waardelevering, maar ook om het verbeteren van het productieproces en het verhogen van klantwaarde, met behoud van de Agile principes.

Agile Manufacturing, wat is het?

Agile, ook wel bekend als wendbaarheid, wordt vaak geassocieerd met softwareontwikkeling. Veel mensen denken bij de term Agile direct aan Scrum, waarin de nadruk ligt op het leveren van waarde binnen een kortere periode. Dit kan echter uitdagender zijn bij het ontwikkelen van fysieke producten met langere doorlooptijden en betrokkenheid van externe leveranciers. Gelukkig is het gebruik van het Scrum-framework niet de enige manier om als organisatie of afdeling Agile te worden. Voor organisaties in de maakindustrie zien we dat de Agile mindset en empirische aanpak net zoveel waarde kunnen leveren als voor een softwarebedrijf. We richten ons dan voornamelijk op het verbeteren van het gehele systeem waarin we een product ontwikkelen, op het verbeteren van samenwerking tussen verschillende disciplines en op het verhogen van klantwaarde, met in ons achterhoofd de waarden en principes die we binnen Agile vinden.

Waarom Agile Manufacturing?

Vaak willen organisaties wendbaar worden om beter om te gaan met een snel veranderende klant in een nog sneller veranderende maatschappij. Als we naar de maakindustrie kijken, ligt deze vraag vaak net anders. In deze organisaties hebben we te maken met langlopende roadmaps en projecten die zomaar vijf jaar kunnen duren. Dit maakt dat de vraag naar wendbaarheid van de klanten van deze organisaties veelal lager is. Organisaties zijn vaker op zoek naar:

 • Verkorten van doorlooptijden;
 • Verbeteren van samenwerking tussen disciplines;
 • Schalen van interne processen;
 • Verhogen van de betrokkenheid richting klanten/afnemers;
 • Verbeteren van samenwerking met leveranciers;
 • Betrouwbaarheid van planningen;
 • Verlagen van risico's.

Door deze nuance op de doelen die veel organisaties hebben, kijken wij in het geval van manufacturingbedrijven met een veel pragmatischer perspectief naar wat helpt het doel te bereiken. Bij het gebruik van een Agile framework, zoals bijvoorbeeld het SAFe (Scaled Agile Framework) dat binnen de hardware-industrie erg populair is, kijken wij dus verder dan de procesvoorstellen die het framework biedt. Het doel hiervan is dat mensen in de organisatie echt gaan begrijpen waarom ze bepaalde events en/of rollen hebben en hoe dit hen helpt om doelen te bereiken.

Hoe ondersteunen wij organisaties in deze verandering?

Wij ondersteunen manufacturing organisaties met advies, coaching, training en door het inzetten van ervaren Scrum Masters en Kanban coaches die de organisatie versterken vanuit de teams. In hardwareorganisaties zien we een sterke behoefte aan advies op managementniveau, omdat een Agile transformatie organisatiebreed impact heeft. Denk hierbij aan waardestroomworkshops, leiderschapsadvies en -coaching, en inrichtingsvraagstukken. Gezien de ervaring en het netwerk dat wij hebben binnen deze branche, zijn we ook in staat om kennisuitwisseling tussen verschillende organisaties op te zetten. Dit kan zorgen voor veel draagvlak binnen de organisatie.

Wat zien wij als de belangrijkste principes binnen Agile Manufacturing?

Zoals eerder aangegeven, is Agile Manufacturing niet echt verschillend van Agile in een niet-hardware organisatie. Het belangrijkste dat we hier zien is dat we bepaalde nuances aanbrengen op de methode omdat hardware organisaties net andere doelen hebben en er veel overeenkomsten te vinden zijn in bedrijfsculturen. In dit geval kan een bepaalde bedrijfscultuur sterk beïnvloeden wat er nodig is om een verandering te laten slagen. Hieronder vind je de punten die wij als zeer belangrijk zien binnen dit soort organisaties:

 • Vind de juiste sponsoren;
 • Doorbreek silo’s;
 • Communiceer doelen duidelijk en veelvuldig;
 • Leer stakeholders over onzekerheid;
 • Integreer het V-model met een empirische werkwijze;
 • Overweeg waar doorlooptijden verkort kunnen worden;
 • Laat terminologie zoveel mogelijk achterwege.

De bovenstaande punten gelden als belangrijke principes die relevant kunnen zijn wanneer men een Agile transformatie doorloopt binnen de maakindustrie. Heb je vragen over deze principes, wij helpen je graag verder.

Agile Manufacturing Roundtables

Omdat we zien dat er in de maakindustrie een sterke behoefte is om van elkaar te leren, zijn wij een Agile Manufacturing community gestart. Deze groep met terugkerende deelnemers komt eens in het kwartaal samen in een roundtable om over specifieke hardware-uitdagingen te praten. Naast het leren van elkaar, biedt dit een goede kans om ons netwerk uit te breiden en elkaar ook buiten de roundtables op te zoeken. Een paar voorbeelden van onderwerpen die reeds behandeld zijn:

De doelgroep van deze roundtables bestaat uit mensen binnen een manufacturing/hardware organisatie die op beleidsniveau betrokken zijn bij de processen binnen de organisatie. Denk hierbij aan R&D (Research and Development) managers, portfolio managers, change managers en  transformatie leads. Twijfel je of je binnen deze doelgroep past? Wij bespreken dit graag met je.

Bekijk al onze meetups & events

Aan de slag met Agile Manufacturing binnen jouw organisatie?

Meer info over dit onderwerp
Mirelle Vink