Succesvolle SAFe-transformatie: ons advies voor optimaal resultaat

Case
Steven Profiel Vierkant
Steven van de Brink Management Consultant
14 april 2023
Management Consultancy Mylene 1 op 1
Deze organisatie was bezig met een omvangrijke SAFe-transformatie en wilde graag extern advies over de voortgang en hoe deze verder verbeterd kon worden.

Uitdaging

De uitdaging van deze organisatie was om een grote SAFe-transformatie succesvol te implementeren op de delivery en operations van de IT-unit, bestaand uit ongeveer 1000 mensen. Na drie maanden ontstond er behoefte aan externe expertise om de voortgang van de transformatie te beoordelen en te optimaliseren. Ons team heeft een assessment uitgevoerd om de organisatie inzicht te geven in de stand van zaken en concrete acties voorgesteld om de transformatie soepeler te laten verlopen.

Management Consultancy Overleg Gezamelijk Laptop vragend

Aanpak

Om tot een goed advies te komen hebben we een transformatie assessment uitgevoerd, waarbij we ons hebben gericht op People, Process en Devops (backlog) tooling. Om een compleet beeld te krijgen hebben we de volgende acties uitgevoerd:

 • 12 kwalitatieve interviews om de agile transformatie te beoordelen
 • Desk research naar bestaande transformatie documenten
 • Inspectie van de backlog tools (Azure DevOps, Servicenow)
 • Kwantitatieve State of Agility assessment uitgevoerd voor cruciale rollen binnen de organisatie (Product Owners, Scrum Masters en Leiderschap)

Resultaat

De volgende adviezen zijn aan het management gepresenteerd op basis van het assessment:

 • Werk samen met strategische leveranciers
 • Coach teams tijdens het werk, begin met de teams die werken aan belangrijke producten
 • Standaardiseer de manier van werken
 • Laat PMO een grote rol spelen in de transformatie
 • Verbeter leveranciersmanagement tot een strategisch niveau
 • Verminder het aantal ART's en koppel deze aan waardeketens
 • Creëer toegewijde ondersteuningsteams voor de transformatie
 • Richt u op waarde bij PI's en dagelijkse werkzaamheden
 • Investeer in medewerkers en laat hen de vooruitgang in toegevoegde waarde zien
 • Creëer een feedbackloop met klanten/gebruikers

Deze adviezen vormen de basis van de tweede fase van de lopende transformatie, waarbij Prowareness en DevOn zullen helpen.

Vragen over deze klantcase?

Dionne vertelt je er graag meer over

Dionne Profiel Vierkant