Mylêne Wijnands

professional

Management Consultant: "Quote hier"

Mylene Wijnands

Het maken van de juiste keuzes, ook tijdens onzekerheid

In deze steeds sneller veranderende wereld is het cruciaal om direct te reageren op marktveranderingen, veranderingen vanuit de samenleving en op innovatieve kansen om te concurreren en te groeien als organisatie. Dit vereist een wendbare organisatie als geheel met adaptief Portfoliomanagement om in grotere mate van onzekerheid toch sneller tot innovatieve oplossingen te komen. Dynamisch plannen en budgetteren en het maken van de juiste keuzes is belangrijker dan ooit.

Ondanks dat 64% van de deelnemers al meer dan 3 jaar bezig is met Agile, is 71% niet tevreden met de huidige manier van Portfoliomanagement.

Consultant, Coach en Trainer

"Mylene over zichzelf". 

Onze coaches
Management Consultancy interieur

In de praktijk

Verdieping op inhoud

Door de opkomst van Agile en schalingsraamwerken zoals SAFe (Scaled Agile Framework) krijgen bestuurders in toenemende mate te maken met een hybride veranderomgeving. Dit is ook meer en meer merkbaar op portfolioniveau. Men heeft op portfolioniveau te maken met programma’s en projecten en tegelijkertijd ook met epics vanuit het Agile gedachtegoed. We noemen dit hybride portfoliomanagement.

Management Consultancy gesprek

Mylène helpt jouw organisatie op weg naar digitale transformatie

Mylene Wijnands